You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

×

Disclaimer

Wettelijke bepalingen

Auteursrecht
De site www.optiekvermeulen.be is door het auteursrecht beschermd.
De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze sites zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze sites, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Optiek Vermeulen. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Optiek Vermeulen besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Optiek Vermeulen kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Optiek Vermeulen kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Optiek Vermeulen kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.


Alle rechten voorbehouden,

OPTIEK VERMEULEN

Hundelgemsesteenweg 313
9820 Merelbeke
Tel. 09-230 44 33
Fax 09-230 41 45

info@optiekvermeulen.be